Koululla tällä hetkellä toimivat opetusryhmät

Ryhmäjako on joustava, ja vanhemmat voivat keskustella opettajien kanssa siitä, mikä ryhmä sopisi parhaiten heidän lapsensa tarpeisiin. Suomen kielen taito vaihtelee paljon lasten välillä ja kukin käyttää kieltä omien taitojensa mukaan!

Liverpoolin Suomi-koulun tarkoitus on mahdollistaa lapsille suomalaisen kulttuurin ja juhlaperinteen omakohtainen kokeminen sekä tuottaa iloa suomalaisuudesta ja suomen kielen käyttämisestä.

Muskari ja leikkiryhmä (0–6-vuotiaat)

Pienimmät suomikoululaiset oppivat suomea laulun, leikin, tarinoiden ja askartelun avulla, halutessaan yhdessä vanhemman tai vanhempien kanssa. Ensimmäisellä tunnilla lauletaan tuttuja suomalaisia lauluja ja leikitään perinteisiä musiikkileikkejä. Tauon jälkeen seuraa tarinatuokio, askartelua tai leikkejä. 

Pikkukoululaiset (6–8-vuotiaat)

Pienten kouluikäisten ryhmässä keskitytään suomen kielen esittelyyn ja sanavaraston kartuttamiseen sekä pyritään innostamaan lapsia suomen kielen käyttöön. Suomi, suomalaiset perinteet ja suomalainen kulttuuri ovat tunneilla keskeisessä osassa. 

Lapset oppivat suomea juttelemalla, leikkimällä, kuuntelemalla tarinoita ja askartelemalla sekä helppojen kirjallisten harjoitusten avulla (esim. numerot ja aakkoset, kellonajat, nimen ja lyhyiden sanojen kirjoittaminen). Niitä, jotka jo osaavat suomea, kannustetaan käyttämään sitä rohkeasti! 

Isommat koululaiset (8-vuotiaasta ylöspäin)

Myös isompien kouluikäisten ryhmässä tavoitteena on innostaa, kannustaa ja rohkaista lapsia ja nuoria käyttämään suomen kieltä. Opetuksen pääpaino on lukemisessa ja kirjoittamisessa. Kieltä opitaan ja kielitaitoa ylläpidetään myös erilaisten pelien avulla.

Aikuiset

Aikuisille suomen kielen oppijoille meillä on tällä hetkellä kaksi ryhmää: vasta-alkajat ja edistyneet. Tunneilla opitaan ja kerrataan mm. suomen kielioppia, ääntämystä ja sanastoa oppilaiden omia toiveita kuunnellen sekä tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin. 


Lisätietoa kaikista ryhmistä ja opetuksesta saatte sähköpostitse
.


Current Groups

Groups are quite flexible and parents are invited to discuss which group would best suit their children and their needs and requirements. The children at the school speak Finnish at different levels of ability.

The aim of the Finnish School is to give children the opportunity to experience Finnish culture first hand, and to allow the children to find happiness and pride in their culture and using the Finnish language in a fun context.

Music Group (for children up to 6 yrs)

Our youngest learners will learn Finnish through singing traditional Finnish children's songs, playing fun games and reading storybooks together with the teachers and parents.

Young school-aged children (6–8 yrs)

In this group the aim is to introduce the Finnish language to those who do not yet speak it, and to keep up and develop the skills of those who do. Finland, Finnish customs and different aspects of Finnish culture play a major part in the teaching at the classes. 

The children learn Finnish and expand their vocabulary through talking, playing games, listening to stories and easy writing exercises (including the alphabet, numbers, name, time and other short words).  

Older school-aged children (8 yrs and up)

Also in this group the aim is to encourage and motivate the children and the young to use the Finnish they know in a positive, brave manner. Language skills are developed through writing and reading exercises as well as through playing fun games.  


Adults

We currently have two groups for adult Finnish learners: beginners and advanced. We learn and revise basic Finnish grammar, pronunciation and vocabulary, also taking into account students' own wishes, and get to know Finnish culture. 

For more information on the lessons and groups, please email us